skip to Main Content

Kogo B.V. gevestigd op Witte Paal 304H, 1742 LD  Schagen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Kogo B.V.:
www.kogo.nl, Witte Paal 304H, 1742 LD  Schagen, 0224-540116

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kogo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, via correspondentie, via telefonisch contact,
via uw locatiegegevens en bankzaken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegeven

Kogo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw aanvraag c.q. bestelling, het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om goederen en diensten bij u af te leveren. Kogo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Kogo B.V. bewaakt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform de wet zijn wij verplicht onze debiteuren- en crediteuren administratie zeven (7) jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Kogo B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Kogo B.V. benadrukt op geen enkele wijze deze gegevens aan derden door te verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kogo B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kogo B.V. U kunt een verzoek tot inzage , correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kogo.nl.

Kogo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgevens.nl/nll/contact-met-de-autorieit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens bevestigen

Kogo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@kogo.nl.

Back To Top
×Close search
Zoeken